Chi phí cơ hội

Bạn thấy đấy, tôi đang rất thảnh thơi, uống cafe và suy nghĩ về những công việc tôi cần làm mỗi ngày để hoàn thành mục tiêu tuần của mình. Ngược lại, ngoài kia có rất nhiều người đang phải lao mình, bon chen vào những dòng xe để lao đến công sở, họ chen […]