BÀI PHÁT BIỂU CỦA CẬU BÉ ĐÁNH GIÀY: GIÚP VỊ CHỦ TỊCH CỨU ĐƯỢC CẢ TẬP ĐOÀN ĐANG TRÊN BỜ VỰC PHÁ SẢN

Tập đoàn Otek là công ty bán máy tính tiền lớn nhất thế giới nhưng trong những năm đầu mới thành lập, vì suy nghĩ tiêu cực của các đại diện bán hàng khiến cho Otek đứng trước bờ vực phá sản.   Vào thời điểm then chốt đó, “bài phát biểu” của một cậu […]