Lâu lâu… xuất hiện nhận phỏng vấn!

(Có lẽ nên học anh Vượng V 1 năm chỉ nhận 1 lần phỏng vấn!?? Just kidding Bài này dành cho những bạn hữu muốn tìm hiểu thêm về tôi: biết tôi là ai, ở đâu “chui ra” và tại sao tôi lại làm điều mình đang làm… Có câu hỏi này hay tôi quote […]