Book: Quý cô tự chủ

Thật ngạc nhiên khi mở những trang sách của Alex Tú: Quý Cô tự chủ. Thú vị trong câu chữ, thông điệp “chia sẻ những điều tích cực” mà cuốn sách mang đến: “Sống là để yêu thương, cống hiến” “Làm chủ cuộc đời bằng những góc thân thương nhất Làm chủ cuộc đời bằng […]