Quy luật 5/25 của Warren Buffett

Thiết lập mục tiêu…quan trọng nhất là biết ưu tiên. Hãy học theo “Đại ca” huyền thoại Warren Buffett Tôi có một video về việc này ở đây: https://youtu.be/9YrukVe66hw Mọi người có thể xem lại!