Trong lúc đợi khách hàng của tôi thì tôi “hì hụi” làm bài tập để tháng 6 phục vụ các bạn hữu đây!

Ai trong chúng ta đều phải bán hàng và marketing để bán hàng phải không? Làm sao bán hàng thật mạnh? Tăng nhiều doanh số và ngày càng nhiều khách hàng…lại đỡ bận rộn hơn? Làm sao biến Khách hàng trở thành người hâm mộ cuồng nhiệt (raving fans)? Đặc biệt với các doanh nghiệp […]