[LẠC QUAN TẾU – IRRATIONAL EXUBERANCE] QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ THÔNG MINH ĐI NGƯỢC VỚI TÂM LÝ ĐIÊN RỒ CỦA ĐÁM ĐÔNG THỊ TRƯỜNG

Vào năm 1996, ngay khi Alan Greenspan, Chủ tịch Hội đồng Dự trữ Liên bang (FED) thời bấy giờ, thốt ra cụm từ LẠC QUAN TẾU để miêu tả hành vi của các nhà đầu tư, thị trường chứng khoán cả thế giới lập tức sụt giảm. Sự kiện này tạo nên một câu chuyện […]