CUỐI TUẦN CÙNG ANH EM CHĂM CHỈ

“Tôi sẽ hành động ngay bây giờ. Khi con Sư tử đói bụng, nó ăn. Khi con Đại Bàng khát nước, nó uống. Đó là định luật thiên nhiên của mọi sinh vật.” – Bí mật của Phan Thiên Ân – Kiên trì những thói quen tí hon #tinyhabits mỗi ngày với việc bộ nhẹ […]