Quyết định sa thải Mourinho là đúng!

Khi đội bóng (hay doanh nghiệp) vấn đề cụ thể ở đây là không có danh hiệu sau 2-3 năm hoặc doanh thu chững lại không tăng trưởng trong 2-3 năm thì người đầu tiên chịu trách nhiệm nên là COACH hay là Head của tổ chức ấy! Mỗi khi thay đổi LÃNH ĐẠO thì […]