Bữa trưa vui vẻ nhân ngày sách Việt Nam ! -Trích Cách thức kinh doanh và đầu cơ cổ phiếu của Jesse Livermore-

Nếu như giai đoạn 2020-2021, thị trường liên tục “gầm rú” kiến tạo thời kỳ bơm tiền ồ ạt từ chính phủ các nước; thì ngược lại, 2022 đã không còn là năm “dễ kiếm”, mà nguồn cơn phần lớn đến từ “nhà cái FED”. Trong giai đoạn này, việc trang bị một cái đầu […]

Đôi lúc “nó” sẽ kể cho chúng ta nghe một câu chuyện Link cho các bạn đang tìm quyển sách trong hình : https://bit.ly/bk-art-0