Để đây thôi…

Teasing chút nữa với quý bạn vì cũng chưa nhận đặt trước! Đầu tháng 7 bắt đầu nhận đặt trước anh em nhé! Siêu phẩm “Siêu cò – Cách thức biến Quan Hệ thành Tiền Tệ”