Sau dịch thì phải đẩy doanh số thôi các bạn ạ!

Vậy câu hỏi phải làm thế nào? Đẩy mạnh quảng cáo? Tăng cường Marketing? Thêm sản phẩm mới? Khai thác thị trường mới? Chi tiêu hay đầu tư nhiều hơn? Là chủ thì vậy. Thế còn làm “cán bộ” thì thế nào? Nếu sếp không thuận thì làm sao để thuyết phục tăng ngân sách […]