LƯU GIỮ THÔNG TIN CÁC MỐI QUAN HỆ BẰNG “SIÊU TRÍ NHỚ”

Trước khi gặp một mối quan hệ muốn kết nối, dù là khách hàng tiềm năng, người cố vấn, đối tác,… tôi luôn cố gắng tìm hiểu thông tin về người đó, và tìm kiếm điểm chung giữa chúng tôi. Vì tôi tin rằng những kinh nghiệm, sở thích và niềm tin giống nhau sẽ […]