7 lời khuyên cho sinh viên mới ra trường

1. Thời gian của bạn không còn nhiều đâu.(suy cho cùng thì bạn cũng chỉ có 500 tháng làm việc thôi)  2. Hãy có hướng đi cho riêng mình. ( hãy có chính kiến, bạn có quyền sai ở thời điểm này)  3. Hãy tìm một công ty và sếp thật tốt.  4. Đừng quan […]