Giá vàng quá hot nên trang web tra cứu của Sjc sập từ sáng! Tội IT vì lượng truy cập chắc tăng vài chục lần! https://youtu.be/11Tfr5oyYJw