ĐỘC GIẢ NGHĨ GÌ VỀ SỔ TAY THỰC HÀNH 66 NGÀY THỬ THÁCH?

Độc giả Ngọc Hà: “Sổ tay đẹp và chất lượng hơn rất nhiều so với tưởng tượng của tôi. Một sản phẩm thường 9 người, 10 ý. Nhưng riêng tôi thì không thích một quyển số tay thực hành ghi sẵn kế hoạch cho mình. Đó là họ buộc mình làm theo nghiên cứu và […]