Chút feeling khi đứng trước… ánh đèn sân khấu!

(Hồi trẻ hơn) chả hiểu sao và không biết từ khi nào, mỗi lần lên sân khấu cũng phải ngầu ngầu, cảm thụ và feeling cùng bài trình bày của mình.  (Sau này già già, cứng hơn) mới hiểu làm vậy mới thấy đúng chất sống và chơi của mình. Mình tự nhiên thế nào […]