Chuỗi sự kiện mừng tuổi mới: HAPPY LIVE 5 NĂM CHUYỂN MÌNH

5 năm không phải là khoảng thời gian quá dài, nhưng nó đủ để Happy Live học tập, chuyển mình và lớn lên từng ngày. Những sự chuyển mình từ sản phẩm, công nghệ cho đến văn hóa, tư duy; nhưng mục đích cuối cùng Happy Live mong mỏi sẽ mang đến những sản phẩm […]