LUÔN CÓ 3 GÓC NHÌN TRONG MỌI CHUYỆN

Đừng bao giờ tin tất cả mọi thứ bạn nghe hay thấy.   Luôn luôn có 3 góc nhìn trong tất cả mọi chuyện: Góc nhìn của bạn, góc nhìn của người khác và góc nhìn của sự thật.   Bạn thường đứng ở góc nhìn nào để nhìn nhận vấn đề và đưa ra […]