Tầm thường

Đừng bao giờ để một người nào đó nói với bạn rằng mục tiêu của bạn, giấc mơ của bạn và những điều bạn muốn đạt tới là xa vời, là vi diệu hay…nhảm nhí! TẦM THƯỜNG đó là thứ duy nhất mà họ muốn gắn cho bạn. Đó là một dạng “bệnh dịch” mà […]