Tinh thần chiến đấu, kỉ luật và quá trình phấn đấu

Quan trọng là ở các yếu tố đó, không hẳn chỉ là KẾT QUẢ!  Khi thất bại, bạn thường nhìn vào kết quả của bản thân, đội ngũ và bạn dằn vặt.  Bạn ước gì, bạn giá như mình có thể làm tốt hơn, đồng đội hay sếp của bạn giỏi hơn, hay hơn…bạn nghĩ […]