TẠO NỀN TRI THỨC – TÀI CHÍNH VỮNG BỀN

  Ưu đãi ngập tràn duy nhất 𝟎𝟖.𝟖.𝟐𝟎𝟐𝟐 – 𝟎𝟗.𝟖.𝟐𝟎𝟐𝟐 tại Happy Live Thông tin chi tiết chương trình ưu đãi: https://bit.ly/Uu-dai-song-trung-8-8-happy-live   𝐓𝐈𝐊𝐈   – Tặng 1 quyển Bí mật của Phan Thiên n cho 15 ấn phẩm sách bán chạy tại cửa hàng Happy Live. – Tặng 1 quyển Linh hồn của tiền […]

TẠO NỀN TRI THỨC – TÀI CHÍNH VỮNG BỀN

CÓ THỂ BẠN CHƯA BIẾT: TÀI CHÍNH BỀN VỮNG được liệt kê là một phần của kế hoạch đầu tư Thỏa Thuận Xanh của châu Âu, kế hoạch này sẽ huy động ít nhất 1 nghìn tỷ Euro đầu tư bền vững trong thập kỷ tới, với chiến lược tăng trưởng nhằm đưa Châu Âu […]