Ai là fan của Teppei (Tép Pi) điểm danh nào

Được tặng bộ truyện “Tép Pi” – bộ truyện đã gắn liền và làm nên tuổi thơ của tôi – một Fan Manga chính hiệu khiến tôi thật sung sướng! Sướng… Nguyên cả buổi sáng  Đây đúng là một nhu cầu “Bất ngờ” trong Surpise need mà tôi đã chia sẻ trong video này Cám […]