Đã là mục tiêu thì phải

Mục tiêu thì phải được viết ra giấy và thực thi, đó là bài học quý giá nhất mà tôi may mắn học được từ người thầy của mình. Mục tiêu mà chỉ được nghĩ trong đầu mà không viết ra giấy thì chỉ là mong muốn mà thôi. Ai cũng có mong muốn, rất […]