Chạy đi bạn! Hãy thay đổi cuộc đời của bạn ngay bây giờ

Tôi chạy. Tôi tiếp tục chạy. Tôi không ngừng nghỉ. Tôi không bỏ cuộc. Trên đường đua, tất cả mọi người đều cùng điểm xuất phát. Nhưng không ai biết rằng đằng sau đó là cả một quá trình luyện tập. Ai đó sẽ nói bạn may mắn, nhưng hãy kệ họ, chỉ có bạn […]

Thay đổi cuộc đời chỉ trong 2 ngày?

Bạn nghĩ chúng ta có thể thay đổi được những gì sau 2 ngày? Liệu ta có đủ sức để: – Thay đổi tư duy để hướng về cuộc sống tiềm năng và tươi đẹp nhất ở phía trước – Đối mặt, phá bỏ mọi nỗi sợ hãi và rào cản của bản thân – […]