Đôi lúc “nó” sẽ kể cho chúng ta nghe một câu chuyện Link cho các bạn đang tìm quyển sách trong hình : https://bit.ly/bk-art-0

ĐẦU TƯ THÀNH CÔNG QUA BỘ LỌC TRI THỨC HAPPY LIVE

“Số lượng sách bạn sở hữu không quan trọng bằng chất lượng của từng quyển sách bạn sở hữu.” ― Lucius Annaeus Seneca   Happy Live luôn quan niệm rằng: tác giả là linh hồn và trái tim của quyển sách. Với mỗi ấn phẩm về đầu tư, Happy Live luôn thực hiện một quá […]