Ông có biết tôi là ai không?

Lời của tôi: Bài viết của Tiến Sĩ Alan Phan, đọc đi đọc lại vẫn thấm thía những lời thầy đã viết. Thực sự, thầy mất sớm, nếu không Đất Việt nhân vụ việc “mày có biết tao là ai không” này lại có một trận cười ba giai tú xuất ra trò… Nhớ “ông […]