Cảm giác “bay” “Phiêu”, sướng “nín thở” là gì?

Đó là cảm giác của TỰ DO, CỦA THỊNH VƯỢNG…Hay âm thanh của sự GIÀU CÓ, PHÁT TRIỂN MỖI NGÀY… Sướng, khoái, vui…đó chỉ có thể là khi bạn “bay bổng” với sứ mệnh của mình, với lý do tại sao bạn lại sống và được sinh ra. Khi bạn phiêu hay “bay bổng” bạn […]