Anh Thái ơi, “Em gặp anh khi thị trường bất ổn, Gió làm giàu xô đẩy tới kênh anh. Em thú nhận từng nghi… anh chém gió, Nhưng thời gian đã chứng tỏ em sai. Hai mươi năm em cặm cụi miệt mài, Sống để thi, để tìm tòi học bổng. Có chuyên môn nhưng […]