NGƯỜI TRẺ NÊN THOÁT KHỎI VÙNG AN TOÀN

Vùng an toàn là nơi: Bạn thấy thoải mái Cảm giác không lo âu mạo hiểm Bạn thấy sự đều đặn nhưng không đột biến Bạn không thực sự hạnh phúc và đôi lúc chán ghét sự buồn chán này? Ngược lại, thế giới ở bên ngoài vòng tròn ấy là: Sự thú vị của […]

Thoát khỏi vùng an toàn

Vùng an toàn là nơi: Bạn thấy thoải mái Cảm giác không lo âu mạo hiểm Bạn thấy sự đều đặn nhưng không đột biến Bạn không thực sự hạnh phúc và đôi lúc chán ghét sự buồn chán này? Ngược lại, thế giới ở bên ngoài vòng tròn ấy là: Sự thú vị của […]