Thời điểm vàng để làm giàu tại Việt Nam

Bạn tin đây là thời điểm vàng để làm giàu ở Việt Nam không? Muốn biết lý do hãy xem video của tôi ở dưới nhé! Với tôi, tôi chọn khởi nghiệp và từ bỏ một công việc lương cao, chức cũng được của một tập đoàn hàng đầu về FMCG ở Việt Nam cũng […]