Những thói quen cho lãi kép cao nhất!

Ngủ đủ 7-8 tiếng mỗi ngày Chống đẩy 3 sets, mỗi set 20 lần mỗi ngày Nâng tạ (hợp lý) 3 lần mỗi tuần Đi bộ or chạy bộ hàng ngày Tiết kiệm ít nhất 15% thu nhập của bạn Đọc sách mỗi ngày (sách có câu chuyện truyền cảm hứng, chuyên môn not Ngôn […]