MỘT MÔ HÌNH GIÚP HIỂU TẤT CẢ CÁC HÀNH VI

Bất kỳ hành vi nào đều xuất phát từ ý chí và sự mong muốn của chính chủ thể, bạn không thể làm bất cứ điều gì nếu như bạn không thực sự muốn. Chính suy nghĩ sẽ điều khiển hành động của bạn! Quyển sách mà tôi sắp cho ra mắt chính là một […]