MUỐN VƯƠN TỚI THÀNH CÔNG, HÃY KỶ LUẬT VỚI BẢN THÂN

1. KỶ LUẬT CHÍNH LÀ TỰ DO “Kỷ luật chính là tự do” – Có thể bạn sẽ không đồng ý với phát biểu trên và chắc chắn nhiều người cũng thấy như thế. Người ta thường cho rằng kỷ luật là một từ kinh khủng và nó đồng nghĩa với việc m.ất tự do. […]