TIẾP CẬN TRI THỨC ĐA PHƯƠNG TIỆN THỜI 4.0

Đại dịch COVID-19 đã đưa cả nhân loại vào những tháng ngày mà thiết bị công nghệ trở thành cầu nối duy nhất trong giao tiếp. Trường học bắt buộc phải đóng cửa và chính sách học online tại nhà được ban hành như một phương án dài hạn giữa tình hình phát triển phức […]