THÓI QUEN TÍ HON – TIỀM NĂNG KHỔNG LỒ

“Thói quen là giao điểm của kiến thức, kỹ năng và mong muốn. CHo dù bạn phát triển một thói quen tốt hay một thói quen xấu, nó sẽ quyết định bạn sẽ trở thành người như thế nào”. – Stephen Covey – Hầu hết các hành động hàng ngày của chúng ta là vô […]