MUỐN THÌ TÌM CÁCH, KHÔNG MUỐN THÌ TÌM LÝ DO

Bạn sẽ luôn có lý do cho sự trì hoãn của bản thân. Khi bạn muốn làm điều gì mà chưa thấy được kết quả hoặc bạn chưa thấy được có người làm được nó, bạn sẽ cảm thấy chùn bước, bạn sẽ luôn tìm ra lý do thích hợp để biện minh cho sự […]

THẤT BẠI THÌ… LÀM LẠI

“Cuộc đời tôi học tập, làm việc, kinh doanh, đầu tư… cơ bản thất bại nhiều rồi nhưng mỗi một lần thất bại, tôi thấy tôi thông minh hơn và lại đứng dậy tìm hướng đi mới để làm tiếp!” – Thái Phạm – P/S: Đừng vì một lần thất bại mà nản chí, vì […]

THÓI QUEN TÍ HON – TIỀM NĂNG KHỔNG LỒ

Không có thất bại thực sự trong phương thức Các Thói quen Tí hon. Sẽ luôn luôn có một chút vấp ngã nhưng nếu bạn đứng dậy lần nữa, thì đó không phải là một thất bại – mà là một thói quen đang được hình thành. Tìm hiểu thêm thông tin sách TINY HABITS […]