ĐỌC SÁCH KHÓ, ĐỌC NGƯỜI CÒN KHÓ HƠN

Sách hay có thể thay đổi cốt tướng, bạn tốt có thể thay đổi tiền đồ!   Tăng Quốc Phiên từng nói: “Khí chất một người là do thiên bẩm, rất khó để thay đổi. Chỉ có đọc sách mới giúp con người thay đổi khí chất. Cổ nhân quý bởi tướng pháp, nhưng đọc […]

4 “NGƯỜI BẠN” PHẢI BẢO VỆ KĨ LƯỠNG

1. Linh hồn của bạn 2. Tâm linh của bạn 3. Tinh thần của bạn 4. Cơ thể của bạn Đừng để chúng: 1. Thối nát 2. Mục rữa 3. Bất đắc chí hoặc thiếu lửa 4. Phì nộn hoặc hao gầy Hãy chăm sóc “4 Người bạn” của đời bạn HÀNG NGÀY, đều đặn, […]

KHÔNG CÓ KỶ LUẬT KIỂU GÌ CŨNG SẼ THẤT BẠI!

Một cậu bé đi thả diều với bố, lúc đó có gió thổi và con diều đang bay lên cao. Người bố hỏi con trai rằng: “Con trai, hãy nói cho bố nghe xem, sợi dây diều này đã đưa con diều bay lên cao hay giữ nó ở lại?” Cậu con trai trả lời […]