TỜ KINH SỐ 10: BÍ MẬT CỦA PHAN THIÊN ÂN

Từ hôm nay, tôi sẽ cầu nguyện, sẽ van xin. Nhưng lời câu nguyện của tôi không bao giờ là van xin để được giúp đỡ mà van xin để được hướng dẫn. – Tờ kinh số 10: Bí mật của Phan Thiên Ân – ===== “Đấng Tối Cao, xin Ngài giúp đỡ con. Mỗi […]