Từ người chèo thuyền đến nhà đầu tư TRIỆU ĐÔ

BẠN MUỐN TÌM HIỂU VỀ NGƯỜI ĐÀN ÔNG NÀY CHỨ? Ông ấy vốn là người chèo thuyền trên sông Colorado với thu nhập bèo bọt 4.000 usd/năm. Sống trong túi ngủ, đừng hòng mơ tới căn nhà đàng hoàng cho vợ con,… Nói chung là nghèo kiết xác! Giờ đây, ông ấy là Quản lý […]