Cặp anh và em trai bị Down khiến cả thế giới xúc động

Vì God và Đấng Tạo Hoá sáng tạo ra con người nên ai cũng bình đẳng trong xã hội. Tình yêu sẽ gắn kết tất cả. Tình yêu là một “quả bom nguyên tử” có sức mạnh công phá lớn nhất cuộc đời này! Dù Turner không phải là một cậu bé bình thường, nhưng […]