Kẻ cắp USB sách nói không ai trừng trị được? Biến tài sản trí tuệ của các nhà xuất bản thành cái đi bán?

“Một ngày đẹp trời mình quyết định làm một việc mà thực sự mình thấy đáng xấu hổ, mua một sản phẩm “cướp giật” ở trên mạng… Điện thoại gọi tới: – Alo… – Dạ, em gọi điện từ USB sách nói, em có thấy anh đặt sản phẩm của bên em giao vào Tp. […]