VỮNG NỀN TẢNG – CHẮC TƯƠNG LAI

Tại sao những cổ phiếu mình nắm giữ tăng bằng lần năm 2021, nay lại rơi thẳng đứng? Tại sao thị trường khi thuận khi nghịch, còn tài khoản thì lúc xanh lúc đỏ? Có phải bạn đang không biết bắt đầu từ đâu hay tư duy như thế nào là đúng khi đầu tư? […]