Tài năng chả có gì nổi trội ngoài… chăm chỉ!

(VIẾT CHO 7 giờ tối!) Nếu ai hỏi tôi: “Mày sao giỏi thế, mày làm được nhiều thế em? Mày làm quá trời vậy em!?…” Tôi chỉ cười to và trả lời: “Em có thể không giỏi nhưng em chăm thôi ạ!” Thật lòng là thế! Có cái gì tự kiêu chứ riêng tự tin […]