Việt Nam mượn nợ Trung Quốc bao nhiêu?

P/S: Bài này của Mr. Vũ Quang Việt. Khá hay để đọc, ghi lại và nghiên cứu. Xin giới thiệu đến cộng đồng và bạn hữu. Việt Nam hiện nợ Trung Quốc bao nhiêu là câu hỏi đáng hỏi, bởi vì chính Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam đã cảnh báo về các […]