Xe đẹp!

Và người làm PR cũng chuẩn Và ông chủ chọn vị thế khánh thành nhà máy VinFAST ?? cũng đặc biệt. So well-done and Thumb Up (P/S: Không phải bài PR gì nhé!)