Người vợ tào khang của Steve Jobs: “Tôi làm việc để tôn vinh những gì chồng để lại và sẽ dành cả đời để thực hiện điều đó”

Một bài báo đáng đọc! Và đọc rồi thì học được nhiều điều hay mà ta phải ngẫm nghĩ, rồi áp dụng thực hành! Tôi không biết sứ mệnh của một doanh nhân là gì? Làm giàu cho mình và cho gia đình chăng? Đương nhiên tiền và làm giàu là một vế không thể […]