Kinh doanh vừa hay lại vừa may

Người thành công là người làm đúng việc đúng thời điểm, nhưng làm thế nào để xác định chính xác thời điểm đó? Có phải họ là người biết nhìn xa trông rộng hay chỉ nhờ ăn may, phong thủy tốt? Tôi sẽ giúp bạn trả lời câu hỏi này và tìm cách tạo vận […]