[Cảm hứng] Dưới đây là một BỨC ẢNH DÌM HÀNG ĐÚNG NGHĨA NHÉ! BEFORE AND AFTER (tôi đã “dậy thì” thành công!)

Dành cho các bạn thắc mắc TÔI ĐÃ 82KG như thế nào? Năm 2012 đó bạn! Sau 330 ngày sáng lập cộng đồng các chiến binh 6x66ngaythuthach tôi đã giảm được về 70kg Lịch trình giảm cân của tôi như sau: 2012-2018: thể dục giảm 6kg (mất 6 năm) 2019-2020: sau 330 ngày sáng lập […]