Nếu bạn sợ thành công năm 2019, đừng xem video này

“95% những người trên thế giới này bị bệnh “TÂM THẦN NHẸ”. Họ luôn chỉ trích bạn, phán xét bạn, không muốn bạn thành công, họ bị mắc chứng tâm thần nhẹ dạng “con cua” – Thái Phạm Happy Live – Chào các bạn hữu, như đã hứa 8.05 tối nay – tối ngày mùng […]