Italia phong tỏa gần 16 triệu dân vì Covid-19

Một bước đi cần thiết như Vũ Hán của Ý! Hi vọng châu Âu nói chung áp dụng “võ” này trong 2 tháng tới thì dịch sẽ tắt! Nhưng Có một chữ Nhưng là kinh tế sẽ thiệt hại khổng lồ. Quyền dân chủ thì bị đe doạ nghiêm trọng. Chọn cái nào? Khống chế […]